Privacyverklaring

Resettl., gevestigd aan de Sterrelaan 39 te Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens
Resettl.
Sterrelaan 39
1217 PR Hilversum
remigratiecoach@gmail.com

 

Welke persoonsgegevens gebruiken wij
Resettl. verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat jij deze gegevens zelf verstrekt, bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak, voor een opdracht of als je je aanmeldt voor de Podcast en hieraan gerelateerde updates.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Resettl. verwerkt:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor het opnemen van contact voor/tijdens een opdracht of project, voor Podcast-gerelateerde updates en om je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
De website van Resettl. heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via remigratiecoach@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt
Resettl. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Resettl. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Resettl.) tussen zit.

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard
Resettl. bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens in ons boekhoudsysteem worden tenminste 7 jaar bewaard, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichtingen verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor Resettl. verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Resettl. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend met jouw toestemming indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Resettl. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt
Resettl. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kan Resettl. hiermee haar website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op de website vind je buttons waarmee je wordt doorverwezen naar aan Resettl. gerelateerde social media. Denk aan het ‘liken’ via Instagram Deze buttons werken via stukjes code die van de social media platformen zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De social media platformen geven in hun privacyverklaring aan wat ze via de cookies met jouw gegevens doen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Resettl. en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie toe te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar remigratiecoach@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Resettl. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Het beveiligen van persoonsgegevens 
Resettl. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Resettl. maakt daarom gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat persoonsgegevens niet in de verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via remigratiecoach@gmail.com.

 

Versie d.d. 28 maart 2024